Birotehnika Babič
Telefonska številka: 05 663 53 10

Canon cashback 2016

Promocijska Akcija 3-letne Garancije in Cashback

Pogoji in Določila

 

Promocija in organizator

1.Organizator promocije je Canon CEE GmbH, Oberlaaer Strabe 233, 1100 Dunaj, (v nadaljevanju “Canon”).

2. Za izbrane izdelke Canon (»promocijski izdelki«) navedene spodaj, ta promocijska akcija 3-letne garancije (»promocijska garancija«) in Cashback obsega vračilo dela kupnine in podaljšanje garancije:

  • Podaljšanje = Podaljšanje obstoječe Canonove garancije proizvajalca za obdobje na 3 leta.

3. Razen spremembe, ki je navedena tukaj (podaljšanje), se obstoječa Canonova garancija proizvajalca na vaš izdelek uveljavlja v okviru garancijskih storitev, ki so ponujene kot del te promocijske garancije. V primeru kakršnega koli spora med pogoji storitev v okviru te promocijske garancije in tistimi, ki jih nudi Canonova garancija proizvajalca, veljajo pogoji te promocijske garancije.

Promocijsko obdobje

4. Promocijski izdelki morajo biti kupljeni na področju, kjer velja promocija (določeno spodaj) med 1. marcem 2016 in 30. junijem 2016. Datum nakupa izdelka mora biti potrjen z veljavnim dokazilom o nakupu. Za povračilo dela kupnine (cashback) morate oddati zahtevek do 31. julija 2016.

 

Za registracijo vašega izdelka za promocijsko garancijo in/ali oddajo zahtevka za povračilo dela kupnine, prosimo, sledite navodilom za oddajanje zahtevkov v nadaljevanju.

Geografsko področje, kjer velja promocijska akcija

5. Promocijski izdelki morajo biti kupljeni znotraj in prijavljeni na naslovu znotraj ene od naslednjih držav, kjer poteka promocijska akcija: Romunija, Bolgarija, Hrvaška, Slovenija, Malta, Ciper ali Grčija.

Promocijski izdelki

6. Izbrani izdelki Canon, upravičeni do promocijske garancije in povračila dela kupnine (»promocijski izdelki«) so:

Skupina izdelkov

Naprava/tiskalnik

Promocijska garancija

Povračilo kupnine

 

 

Promocijska ponudba

Storitev promocijske garancije

 

MAXIFY

MB2050

Podaljšanje

Dostava na servis

                  20.00 €

 

MB2350

Dostava na servis

                  20.00 €

 

MB5050

Podaljšanje

Dostava na servis

                  30.00 €

 

MB5350

Dostava na servis

                  50.00 €

 

iB4050

Dostava na servis

                  20.00 €

i-SENSYS

LBP6230dw

Podaljšanje

Dostava na servis

                  10.00 €

 

LBP7100Cn

Dostava na servis

                  40.00 €

 

LBP7110Cw

Dostava na servis

                  40.00 €

 

MF212w

Dostava na servis

                  10.00 €

 

MF216n

Dostava na servis

                  10.00 €

 

MF217w

Dostava na servis

                  10.00 €

 

MF226dn

Dostava na servis

                  50.00 €

 

MF229dw

Dostava na servis

                  50.00 €

 

MF6140dn

Podaljšanje

Dostava na servis

                  60.00 €

 

MF6180dw

Dostava na servis

                  60.00 €

 

MF623Cn

Dostava na servis

                  20.00 €

 

MF628Cw

Dostava na servis

                  20.00 €

 

MF724Cdw

Dostava na servis

                  30.00 €

 

MF728Cdw

Dostava na servis

                  30.00 €

 

MF729Cx

Dostava na servis

                  30.00 €

 

7. Promocijski izdelki morajo biti novi in pristni Canonovi izdelki ter morajo biti trgovcem dobavljeni s strani podjetij skupine Canon, s sedežem v eni izmed držav, v katerih poteka promocijska akcija:

ROMUNIJA, BOLGARIJA, HRVAŠKA, SLOVENIJA, MALTA, CIPER IN GRČIJA

Prosimo, preverite pri vašem prodajalcu, da je temu tako, in se tako izognite razočaranju

8. Promocijski izdelki morajo biti novi in pristni Canonovi izdelki. Rabljeni izdelki, obnovljeni izdelki ali izdelki, ki so ponarejeni ali kršijo pravice intelektualne lastnine podjetij skupine Canon v kakršni koli obliki (vključno, vendar ne omejeno na izdelke vzporednega ali »sivega« trga) niso upravičeni do promocije.

 

9. Canonova garancija proizvajalca krije samo tiste napake, ki se pojavijo med normalno uporabo izdelka, in ne krije nobenih drugih napak, vključno s tistimi, ki se pojavijo kot posledica:

a. Nepravilnega vzdrževanja ali posegov;

b. Programske opreme, medijev, nadomestnih delov ali potrošnega materiala, ki ga ne dobavlja ali podpira Canon;

c. Delovanja izven specifikacij izdelka;

d. Nedovoljenih posegov ali zlorabe.

 

Prosimo, preverite pogoje veljavne Canonove garancije proizvajalca za celotne pogoje kritja in omejitve uveljavljanja takšne garancije.

 

10. Te ponudbe ni mogoče kombinirati s katerokoli drugo ponudbo.

 

11. Ta ponudba je na voljo samo za končne uporabnike. Do sodelovanja v tej promocijski akciji niso upravičene fizične in pravne osebe, ki kupujejo večje količine izdelkov (več kot 10 promocijskih izdelkov med v času promocijskega obdobja).

 

Distributerji in trgovci so izključeni iz promocije in nimajo pristojnosti oddajati zahtevkov v imenu svojih strank.

 

12. Vsi sodelujoči morajo sprejeti ter spoštovati te pogoje in določila.

 

Kako registrirati svojo napravo in oddati zahtevek za promocijsko garancijo in povračilo kupnine

13. Vsi sodelujoči morajo biti stari 18 let ali več. S predložitvijo zahtevka v okviru te promocije in z registracijo vaše naprave potrjujete, da se strinjate s temi pogoji in določili. Če ste mlajši od 18 let in/ali se ne strinjate s pogoji in določili te promocije, prosimo, ne predložite zahtevka.

14. Za pridobitev promocijske garancije pravilno izpolnite in oddajte spletni obrazec za registracijo vaše naprave (vključno z veljavno serijsko številko*) na tem naslovu.

Za povračilo dela kupnine izpolnite in oddajte spletni obrazec na tem naslovu. Zahtevke je mogoče oddajati do vključno 31. julija 2016. Zahtevkov, prejetih po 31. juliju 2016, Canon ne bo sprejel.

Pri vseh zahtevkih boste morali naložiti veljavno dokazilo o nakupu (na primer kopijo računa ali potrdila o spletnem nakupu in potrdila o plačilu). Upoštevajte, da dokazilo o odpravljeni pošiljki ne bo upoštevano kot dokazilo o nakupu.

Canon ne bo obdelal zahtevkov, ki bodo prejeti po veljavnem roku ali po datumu zaključka prejemanja zahtevkov, oziroma takšnih, ki so po lastni presoji nepopolni ali nečitljivi. Canon ne sprejema odgovornosti za izgubljene zahtevke ali zahtevke, prispele z zamudo.

  • Za pomoč pri iskanju serijske številke kliknite tukaj.

15. Po potrditvi zahtevka bodo sodelujoči obveščeni po e-pošti, da je bil njihov zahtevek sprejet in da je bila njihova promocijska garancija registrirana. V primeru, da takšne e-pošte niste prejeli v roku 8 delovnih dni po oddaji zahtevka ali morda nimate dostopa do svojega računalnika, se obrnite na službo za obdelavo zahtevkov (info@canon.si). Shranite potrditveno e-pošto, saj jo lahko zahtevajo od vas kot potrdilo o veljavnem zahtevku v primeru uveljavljanja garancije.

16. Canon si pridržuje pravico, da razveljavi vsak nepopoln, nepravilen ali neutemeljen zahtevek.

17. Po prejemu in preverjanju veljavnosti zahtevka za povračilo kupnine bo Canon z bančnim nakazilom nakazal znesek, naveden v členu, neposredno na bančni račun sodelujočega, ki ga je podal v zahtevku. Druge možnosti vračila denarja in izplačilo v gotovini so izključeni.

18. Canon si bo prizadeval, da bo bančno nakazilo izvedeno v 28 dneh po prejemu veljavnega zahtevka.

19. Če sodelujoči ne bo izbral ene od ponujenih valut v spletnem obrazcu, bo Canon določil ustrezno valuto.

20. Veljavni zahtevek je upravičen do enega samega bančnega nakazila.

21. Če se zavezanec za DDV in prejmete povrnjeno kupnino, to lahko zmanjša obdavčljivo vrednost vašega nakupa, zaradi česar boste morali ustrezno znižati vstopni davek. Plačilo ustreznega davka je odgovornost sodelujočega.

Sodelujoči so odgovorni za plačilo davkov, ki jih zahteva zakonodaja. Canon ne sprejema odgovornosti do sodelujočih ali do kogarkoli drugega v primeru škode, izgub ali stroškov, ki bi jih moral sodelujoči poravnati tretji stranki zaradi neplačanih ali z zamudo plačanih davčnih pristojbin.

Omejitev odgovornosti

 

22. Podjetje Canon ni odgovorno za nikakršno izgubo, škodo ali poškodbo, ne glede na vzrok, ki lahko doleti sodelujoče v okviru te promocije. Vendar nič od tega, kar je navedeno v teh pravilih, ne izključuje ali omejuje Canonove odgovornosti za telesne poškodbe ali smrt, do katerih pride zaradi dokazane malomarnosti Canonovih zaposlenih ali predstavnikov.

 

23. Canon si pridržuje pravico preveriti zahtevke, z namenom zagotavljanja skladnosti s temi pogoji in določili, ter zahtevati dodatne informacije in dokumentacijo. Canon si pridržuje pravico, da izloči zahtevke in/ali sodelujoče, če obstaja sum, da je promocija na kakršen koli način zlorabljena. Canonove odločitve v zvezi s promocijo so dokončne in se nanje ni mogoče pritožiti.

 

24. Promocijski izdelki so pod pridržkom razpoložljivosti dokler trajajo zaloge. Canon ne odgovarjal za nedobavljivost naročenih promocijskih izdelkov pri trgovcih v času trajanja promocijske akcije.

 

25. Canon si pridržuje pravico, da brez kakršnekoli odgovornosti to promocijo kadarkoli odpove, dopolni in/ali spremeni ter spremeni njene pogoje. Vendar si bo vedno prizadeval zmanjšati negativni učinek, ki bi ga to lahko povzročilo sodelujočemu, da bi se izognil nepotrebnemu razočaranju.

 

Varovanje osebnih podatkov

 

26. Canon CEE GmbH, Canon Europa N.V., registriran na naslovu Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Nizozemska inCanon Europe Limited registriran v Združenem kraljestvu pod številko 4093977 in s poslovnimi prostori na naslovu 3 The Square, Stockley Park, Uxbridge UB11 1ET, Združeno kraljestvo so upravljavci pridobljenih podatkov s strani sodelujočih v tej promocijski akciji podatkov v skladu z veljavno zakonodajo o varovanju osebnih podatkov. Upravljanje in obdelava osebnih podatkov, bodisi da je upravitelj Canon ali katera od pooblaščenih tretjih oseb, je popolnoma v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi o varstvu podatkov. Osebni podatki bodo shranjeni in obdelani s strani Canona ali njegovih pooblaščenih tretjih oseb za potrebe te promocijske akcije in storitve promocijske garancije, razen če je dogovorjeno drugače. Če sodelujoči ne želijo, da se njihovi kontaktni podatki uporabijo za trženjske namene, ali ne želijo, da jih Canon obvešča o prihodnjih podobnih promocijskih akcijah, naj pri izpolnjevanju obrazca za zahtevek te možnosti NE označijo


Upravljavci podatkov lahko osebne podatke uporabijo za komunikacijo s sodelujočimi in za upravljanje odnosov s strankami, vključno s, vendar ne omejeno na, pošiljanje informacij o Canonovih izdelkih in storitvah sodelujočim po direktni pošti ali na drugačne načine. To pravico imajo upravljavci podatkov samo v primeru, da je sodelujoči soglašal s pošiljanjem tovrstnih sporočil v spletnem prijavnem obrazcu.

 

Kako uveljavljati storitve promocijske garancije

27. Ko je vaš zahtevek odobren, in če želite uveljavljati podaljšano garancijo, pridobljeno s to promocijsko akcijo, se obrnite na lokalni servisni center Birotehna d.o.o. (Litijska cesta 259, 1261 Ljubljana-Dobrunje, tel: 01 5400 130,servis@birotehna.si, birotehna.si) in bodite pripravljeni na naslednje:

 

a. Posredovati polno ime modela tiskalnika in serijsko številko*;

b. Podati podatek o operacijskem sistemu, nameščenem na vašem računalniku – če je potrebno;

c. Podati vaše kontaktne podatke, naslov, na katerem se nahaja tiskalnik in vaš naslov e-pošte;

d. Posredovati potrdilo o nakupu in potrdilo o aktivaciji promocijske garancije, ki vam je bilo po e-pošti poslano po opravljeni spletni registraciji;

e. Jasno opisati napake in po navodilih izvesti diagnostične postopke;

f. Upoštevati razumna navodila lokalnega servisa, ki vam bodo omogočala uveljavitev garancije.

Zakonodaja in pristojnost

 

28. Vse navedeno ne omejuje pravic, ki jih imate kot kupec.

 

29. Ta določila in pogoje ter vse spore, ki izhajajo iz ali v povezavi z njimi, urejajo in tolmačijo avstrijski zakoni ter so pod neizključno pristojnostjo dunajskega sodišča.

 

Kot kupec ste upravičeni do sodne obravnave v vašem jeziku in na pristojnih lokalnih sodiščih. Za nasvet v zvezi vašimi pravicami se obrnite na lokalno organizacijo za zaščito potrošnikov. Ti pogoji in določila ne ne omejujejo zakonskih pravic.

Na vrh